ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

tianDe Hungary Kft.

Módosítás dátuma: 2022. június 01.

 

BEVEZETÉS:

A tianDe Hungary Kft., mint adatkezelő elkötelezett abban, hogy a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, tiszteletben tartva különösen az érintettek információs önrendelkezési jogát. A tianDe Hungary Kft. adatkezelési elvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbiakban GDPR.
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.).
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (E-ker.tv.).
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 • 2013. évi V. törvény – a polgári törvénykönyvről.

A tianDe Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a tianDe Hungary Kft. valamennyi természetes személy Ügyfelére, valamint a weboldalon meghirdetett álláspályázatokra jelentkező természetes személyekre (továbbiakban: Jelentkező), valamint a https://www.tiandehungary.com weboldalra látogató természetes személyek személyes adatainak kezelésére az alábbi részletezés szerint

 

ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Az érintettek adatainak kezelését a tianDe Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi (továbbiakban: Adatkezelő):

Adatkezelő neve: tianDe Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 50.
Telephelyei: 6728 Szeged, Dorozsmai út 50.
Adószám: 25385098-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-024076


Az adatkezelést végző
tianDe Hungary Kft-t az alábbi elérhetőségeken kereshetik fel az Érintettek az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos kérdésükkel, vagy észrevételükkel (jelen tájékoztató vonatkozásában Érintett az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy: ügyfél, vásárló, valamint álláspályázatok esetén a meghirdetett állásra jelentkező):

E-mail: tiandeszeged@gmail.com
Telefon:

06 62 424 824

06 30 434 1111

 

I. WEBÁRUHÁZI RENDELÉS - SZEMÉLYES ÁTVÉTELI LEHETŐSÉG VÁLASZTÁSÁVAL:

(6728 Szeged, Dorozsmai út 50. - Naturliget)

Adatkezelés célja A www.tiandehungary.com weboldalon leadott megrendelések feldolgozásának elősegítése az adásvételi szerződés teljesítése érdekében, a kiállított számla megőrzése.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – adásvételi szerződés teljesítése; a számlázási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén nincs
Személyes adatok kategóriái

Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószám, város/település, utca/házszám.

Regisztrált ügyfél esetén a felhasználónév és jelszó is.

Disztribútor, törzsvásárló esetén az ID szám, szponzor neve, szponzor ID száma is.

Különleges személyes adatok nincs
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen Adatfeldolgozó: tianDe Hungary Kft. könyvelője
Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nincs
Tárolás időtartama, törlési határidő Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően – legalább nyolc év.
Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei nincs

 

Az Ügyfél a https://www.tiandehungary.com oldalon megrendeli az általa kiválasztott termék(ek)et a 1114 Budapest, Bartók Béla út 76., vagy a 6728 Szeged, Dorozsmai út 50.-ben (Naturligetben) történő személyes átvételi mód választásával. A weboldal megadott személyes adatok a https://www.tiandehungary.com jelszóval védett admin felületén kerülnek tárolásra, valamint a vásárlásról kiállított számla a tianDe Hungary Kft. könyvelője részére kerül továbbításra.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre az adásvételi szerződés, amennyiben a számlázáshoz szükséges személyes adatok nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére.

 

II. WEBÁRUHÁZI RENDELÉS – HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS LEHETŐSÉG VÁLASZTÁSÁVAL:

Adatkezelés célja A https://tiandehungary.hu weboldalon leadott megrendelések feldolgozásának elősegítése az adásvételi szerződés teljesítése érdekében, a megrendelt termékek futárszolgálattal történő házhoz szállításával.
Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – adásvételi szerződés teljesítése, valamint a futárszolgálat részére történő adattovábbítás esetén;

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése a számlázási adatok vonatkozásában.

Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén nincs
Személyes adatok kategóriái

Számlázási adatok: Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail, irányítószám, város/település, utca/házszám, ország.

Regisztrált felhasználó esetén a felhasználónév és jelszó is.

Törzsvásárló, disztribútor esetén az ID szám, szponzor neve és szponzor ID száma is.

Szállítási adatok (amennyiben nem egyező a számlázási adatokkal): Ügyfél neve, telefonszáma, irányítószám, város/település, utca/házszám, ország.

Különleges személyes adatok nincs
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-logisztikai Kft. futárszolgálat. (Alsónémedi)

Adatfeldolgozó: tianDe Hungary Kft. könyvelője

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nincs
Tárolás időtartama, törlési határidő Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően – legalább nyolc év.
Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei nincs

 

Az Ügyfél a https://www.tiandehungary.com oldalon megrendeli az általa kiválasztott termék(ek)et az értékbiztosított kiszállítási mód választásával. A weboldalon megadott személyes adatai a https://www.tiandehungary.com jelszóval védett admin felületén kerülnek tárolásra. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tianDe Hungary Kft. csomagszállításra szerződött partnere GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-logisztikai Kft. (Alsónémedi), melynek adatkezelési tevékenységei kívül esnek a tianDe Hungary Kft. hatáskörén. A tianDe Hungary Kft. kizárólag az Ügyfél által megadott szállítási adatokat továbbítja a csomagszállításra szerződött futárszolgálat részére. A házhoz szállítás lehetőségének választásával egyidejűleg az Ügyfél elfogadja, hogy adatai a csomagszállítást végző partner részére továbbításra kerül. A csomagszállító partner részére átadott szállítási adatok vonatkozásában a személyes adatok adatkezelője a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-logisztikai Kft. (Alsónémedi) futárszolgálat, az általa közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem jön létre az adásvételi szerződés, amennyiben a számlázáshoz szükséges személyes adatok nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére.

A kiszállítás nem valósítható meg, amennyiben az Ügyfél nem adja meg a nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail), valamint a szállítási címét, ez esetben az Ügyfél más módon tudja átvenni (személyes, vagy meghatalmazott általi áruátvétel útján Budapesten, Bartók Béla út 76. szám alatt, vagy Szegeden, Dorozsmai út 50. szám alatt (Naturligetben) a részére összekészített csomagot.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL / ÜZENETKÜLDÉS A WEBOLDALON: 

Adatkezelés célja Vásárlói elégedettség növelése
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.
Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén nincs
Személyes adatok kategóriái Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet.
Különleges személyes adatok nincs
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen nincs
Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nincs
Tárolás időtartama, törlési határidő Üzenet érkezésétől számított 1 hónap.
Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei nincs

 

Az Ügyfél észrevételt tehet, vagy kérdést intézhet a tianDe Hungary Kft. dolgozói felé a weboldal kapcsolatfelvételre biztosított pontjában. A tianDe Hungary Kft. a vásárlói észrevételeket és üzeneteket nyitvatartási időben mielőbb megválaszolni igyekszik.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Észrevételeit a tianDe Hungary Kft. egyéb elérhetőségein, vagy személyesen teheti meg Szegeden, Dorozsmai út 50. szám alatt (Naturligetben).

 

HÍRLEVÉL KÜLDÉS:

Adatkezelés célja A hírlevélre feliratkozók tájékoztatása új termékekről, akciós termékekről, érdeklődésének felkeltése szakmai anyagok küldése által.
Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása;

Eker. tv. 13/A.§.

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén nincs
Személyes adatok kategóriái e-mail cím, név, feliratkozás időpontja
Különleges személyes adatok nincs
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

Adatfeldolgozó: Rackforest Kft. (tárhelyszolgáltató)

Tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye: XIII. kerület, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. emelet

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@rackforest.hu

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nincs
Tárolás időtartama, törlési határidő Hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig, vagy az érintett az adatkezeléshez megadott hozzájárulásának visszavonásáig.
Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei nincs


A
tianDe Hungary Kft. hírlevelére a https://www.tiandehungary.com oldalon tud feliratkozni az Ügyfél az e-mail címe megadását, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerését követően. A hírlevélre történő feliratkozás, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerésének igazolása az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy a tianDe Hungary Kft. postacímére, vagy e-mail címére küldött levél útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló adatkezelés, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem értesül a tianDe Hungary Kft. által meghirdetett akciókról, szakmai anyagokról.

 

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK SORÁN TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE:

Adatkezelés célja A munkaviszony létesítésére irányuló eljárásban a tianDe Hungary Kft. ügyvezetője a Jelentkező kompetenciáit megismerje, döntést tudjon hozni arról, hogy a Jelentkezővel kíván-e munkaviszonyt létesíteni.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén nincs
Személyes adatok kategóriái Az önéletrajzban és motivációs levélben a Jelentkező által feltüntetett személyes adatok. A pályázatban minimálisan előírt feltételek: Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma, végzettsége(i)nek megnevezése, nyelvtudása, valamint a bérigénye.
Különleges személyes adatok nincs
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen nincs
Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nincs
Tárolás időtartama, törlési határidő A pályázatban megjelölt jelentkezés elbírálásának határidejét követő 3 munkanap, vagy a benyújtott pályázati anyag kezelésére megadott hozzájárulás visszavonásának napja.
Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei nincs


A tianDe Hungary Kft. által meghirdetett álláspályázatra elektronikus levélben, vagy posta címre beérkezett önéletrajzokat, valamint motivációs leveleket az Adatkezelő ügyvezetője jogosult megismerni. A pályázatokban ismertetett kompetenciák alapján az ügyvezető kiválasztja a Jelentkezőt, akit a pályázatban megadott elérhetőségein (telefon vagy e-mail) értesít. A kiválasztott Jelentkező értesítésével azonos munkanapon e-mailben értesíti a többi Jelentkezőt, hogy a pályázat elbírálása során nem nyertek felvételt. Az értesítés során az Adatkezelő ismételt hozzájárulást kér a Jelentkezőktől arra vonatkozóan, hogy az általuk benyújtott pályázati anyagot további 3 hónapig (a felvételt nyert Jelentkező próbaidejének időtartamára) kezelje. Amennyiben a kiküldött értesítésre 3 munkanapon belül nem érkezik/nemleges válasz érkezik a Jelentkezőtől, vagy a Jelentkező a pályázati eljárás során bármikor visszavonja a beküldött pályázati anyag kezelésére adott hozzájárulását a teljes pályázati anyag haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Jelentkező pályázatának sikeres elbírálása nem lehetséges, nem tud munkaviszonyt létesíteni a tianDe Hungary Kft-vel.

 

ÁLLÁSPÁLYÁZATOKRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATI ANYAG MEGŐRZÉSE AZ ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDŐT KÖVETŐ TOVÁBBI 3 HÓNAP IDŐTARTAMRA: 

Adatkezelés célja Jelentkező értesítése az általa pályázott megüresedett pozícióról.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az érintett hozzájárulása
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén nincs
Személyes adatok kategóriái Az önéletrajzban és motivációs levélben a Jelentkező által feltüntetett személyes adatok. A pályázatban minimálisan előírt feltételek: Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma, végzettsége(i)nek megnevezése, nyelvtudása, valamint a bérigénye.
Különleges személyes adatok nincs
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen nincs
Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nincs
Tárolás időtartama, törlési határidő Az eredeti pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónap.
Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei nincs


A Jelentkező újbóli hozzájárulása esetén az Adatkezelő az álláspályázatban megjelölt "jelentkezés elbírálásának határidejétől" számított további 3 hónapra megőrzi a Jelentkező pályázati anyagát abból a célból, amennyiben az eredeti pályázati eljárásban felvételt nyert Jelentkező munkaviszonya a próbaidő letelte előtt bármely okból megszüntetésre kerülne, az álláspályázatra Jelentkezőket az Adatkezelő ismételten felkeresheti az állásajánlattal.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Jelentkező pályázatának sikeres elbírálása nem lehetséges, nem tud munkaviszonyt létesíteni a tianDe Hungary Kft-vel.


TÁJÉKOZTATÁS A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁRÓL:

Adatkezelés célja A honlap látogatottságának nyomon követése, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása.
Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – az adatkezelő jogos érdeke – szükséges sütik alkalmazása.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása – a statisztikai és marketing célú sütik tekintetében.

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén Felhasználók azonosítása elsősorban a visszaélések megakadályozására, a tianDe Hungary Kft. reputációjának növelése, a weboldalra látogatók elégedettségének növelése.
Személyes adatok kategóriái Látogatás dátuma, időpontja, az eszköz azonosítószáma.
Különleges személyes adatok nincs
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen nincs
Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nincs
Tárolás időtartama, törlési határidő

Munkamenet (session): munkamenet lezárásáig

Teljesítményt biztosító: lenti részletezés szerint

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei nincs

 

A https://www.tiandehungary.com weboldal meglátogatása során cookie-kat (azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt) küldünk a látogató böngészésre használt eszközére (beleértve a mobiltelefonokat, tableteket is).

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését, vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

 

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

 

A sütiket a felhasználó törölheti az eszközéről, illetve lehetősége van a böngészőbeállításokban letiltani a sütik alkalmazását.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Lehetősége van a cookie-kat (sütiket) letörölni, vagy blokkolni az Ön által használt eszközön, de ebben az esetben a honlap teljes funkcionalitással való működése nem biztosított.

 

KAMERARENDSZER ALKALMAZÁSA - a 6728, Szeged, Dorozsmai út 50. (Naturliget) parkolójában és ügyfélterében:

Adatkezelés célja Vagyonvédelem
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – adatkezelő jogos érdeke.
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén A tianDe Hungary Kft. jogos érdeke, hogy a vásárlói elégedettség növelése céljából parkolót tart fenn, valamint az ügyféltérben lévő termékeket, az üzletben tárolt készpénzt és egyéb értékeket védje.
Személyes adatok kategóriái Az ügyfél képmása.
Különleges személyes adatok nincs
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen nincs
Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nincs
Tárolás időtartama, törlési határidő 30 nap
Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei nincs

 

A tianDe Hungary Kft. kamerarendszert üzemeltet vagyonvédelmi célból, melyek a parkolóba, vagy az ügyféltérbe belépő és ott tartózkodó érintettek képmását rögzítik. A kamerarendszer által rögzített felvételek visszanézésére kizárólag a tianDe Hungary Kft. arra felhatalmazott munkatársai jogosultak.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az ügyfél nem tud belépni a tianDe Hungary Kft. magánterületére.

 

A tianDe Hungary Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók:

A tianDe Hungary Kft. a szolgáltatásainak megfelelő színvonalon történő teljesítéséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Szabó Jánosné ev.- könyvelés

 • Rackforest Kft. – tárhelyszolgáltató

  Tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye: XIII. kerület, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. emelet

  Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@rackforest.hu

 

Adatkezelés biztonsága:

A tianDe Hungary Kft. és az általa igénybe vett adatfeldolgozók a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, körülményei, hatóköre és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembe vételével megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A tianDe Hungary Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt személyes adatok:

 • csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és ellenálló képessége az adatkezelési tevékenység egészében biztosított legyen (ellenálló képesség);

 • változatlansága igazolható maradjon (integritás);

 • jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (bizalmasság).

A tianDe Hungary Kft. a személyes adatok biztonsága érdekében a megfelelő intézkedéseket hozza meg, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technológia megváltoztatásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A tianDe Hungary Kft. az adatkezelés során megőrzi és biztosítja:

 • a titkosságot,

 • a sértetlenséget,

 • a rendelkezésre állást.

A tianDe Hungary Kft. nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, az orvoslára tett intézkedéseket, az érintettek hozzávetőleges számát, szükség volt-e az érintettek értesítésére, ha igen ez milyen módon történt, valamint az incidens bekövetkezésének idejét és a NAIH felé történő incidensbejelentés időpontját. A tianDe Hungary Kft. köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidens 72 órán belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak bejelenteni, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár magas kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az érintett számára biztosított jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelések kivételével) törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adatok felvétele során jelzett módon, az Adatkezelő elérhetőségein (jelen tájékoztató 2. fejezete – az adatkezelő elérhetőségei).

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen személyesen a Naturligetben (6728 Szeged, Dorozsmai út 50.) vagy a jelen tájékoztató 2. számú bekezdésében megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a további adatkezelésre nincs más jogalapja.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez;

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A tianDe Hungary Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából kezelése ellen, az adatokat a tianDe Hungary Kft. e célból nem kezeli tovább.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, amennyiben az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése, vagy teljesítése érdekében történik;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó, olyan uniós, vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket állapít meg, vagy

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett kérelmével kapcsolatos eljárási szabályok:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információ tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztató formájában az érintettek rendelkezésére álljon.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, a tájékoztatás is elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha ezt az érintett másként kéri.

A tianDe Hungary Kft. az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be, valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A tianDe Hungary Kft. a kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ, vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek felszámítására jogosult, vagy megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.

A tianDe Hungary Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számít fel. Az elektronikus úton beérkezett kérelmeket a tianDe Hungary Kft. elektronikus úton válaszolja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó igényt terjeszthet elő, amennyiben az Adatkezelő, vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó az adatvédelmi rendelet rendelkezéseit megsértette, melynek eredményekén az érintett vagyoni, vagy nem vagyoni kárt szenvedett. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Az érintett kéréssel/panasszal fordulhat:

Az adatkezelő ügyfélszolgálatához az tiandeszeged@gmail.com e-mail címen.

 

Az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye, vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségein:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

FEL